Taloushallinnon palvelut

Kattavat palvelut yhdistyksille ja yrityksille Keski-Uudellamaalla

Kirjanpito

Kirjanpito 

Kirjanpitopalvelut kuuluvat yrityksemme ydinosaamiseen.  Kirjanpitäjämme hoitavat yhdistysten ja eri yhtiömuotoisten yritysten kirjanpidon lakisääteisten velvoitteiden mukaan. Tuotamme yrityksellesi tietoa liiketoimintasi kannattavuuden ja toimivuuden arvioimiseksi. Kirjanpitopalvelut suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti.

Tilinpäätös

Tilinpäätös

Tilinpäätös on kirjapidon tärkein raportti, joka summaa yhdistyksen tai yrityksen toimintavuoden aikaiset talouden tunnusluvut ja kertoo yrityksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Laadimme tilinpäätösasiakirjat kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavat ja asiantuntevat tilinpäätöspalvelut.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Laskemme palkat ilmoitettujen tietojen perusteella ja siirrämme palkat maksuun. Laadimme palkkalaskelmat, maksuluettelot, palkkatodistukset ja palkkakortit, Tyel -raportit ja muut viranomaisille tarvittavat tiedot. Laskemme palkkojen sivukulut ja toimitamme tarvittavat tilitysmaksut verottajalle, ammattiliittoihin ja eläkevakuutusyhtiöille.

Osto- ja myyntireskontra

Osto-ja myyntireskontra

Seuraamme ja hallinnoimme myynnin ja saatavien sekä avoimien ja erääntyneiden laskujen kehittymistä. Koostamme raporttiaineistoa asiakkaan käyttöön. Valvomme yrityksen ostovelkasaldoja, tarkastamme ostolaskujen oikeellisuuden ja ylläpidämme toimittajarekisteriä. Sähköinen taloushallintojärjestelmämme tehostaa laskujen käsittelyä.

Laskutus

Laskutus

Laadimme myyntilaskut ja lähetämme ne saajille. Seuraamme maksusuorituksia. Tarvittaessa perimme saatavia. Vastaanotamme yhdistyksen ja yrityksen laskut. Hoidamme yrityksen ostolaskujen tiliöinnin ja huolehdimme laskun hyväksymiskierrosta sekä laskujen lähettämisestä eteenpäin. Sähköinen järjestelmämme mahdollistaa tehokkaan laskutuspalvelun.

Ota yhteyttä
yritys- ja yhdistysverotus

Verotus

Olemme yhdistyksen ja yrityksen apuna verotusasioissa. Laadimme veroilmoitukset yhdistykselle ja eri yhtiömuodon yrityksille. Avustamme verosuunnittelussa ja yrityksen tulo- ja osinkoverotuksessa. Haasteellisiin verotuskysymyksiin voidaan hakea ennakkoveroratkaisuja verottajalta. Tarvittaessa avustamme verovalituksissa ja -oikaisuissa.

Budjetointi ja Raportointi

Laadimme yhdistysten ja yritysten kanssa yhteistyössä ennusteen tulevasta liikevaihdosta ja sen perusteella luotettavan budjetin asiakkaamme käyttöön. Tuotamme taloushallinnon luotettavaa raportointia toiminnan suunnittelun ja muutosten hallinnan työkaluiksi.

Ota yhteyttä